บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่สายเลือดนักวิจัย ในปี พศ.2552 โดยคอนเซปต์ในการตั้งบริษัทมาจากการเห็นช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตงานวิจัย (นักวิจัย) ผู้ใช้งานวิจัย (อุตสาหกรรม) และผู้บริโภคงานวิจัย(ตลาดหรือผู้บริโภค) ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง 3หน่วยนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น

มุ่งหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวในการนำงานวิจัยไทยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ (อาหารเสริม เครื่องดื่ม สมุนไพร และเครื่องสำอางค์) ได้จริงการทำงานของ CDIP มุ่งหวังให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นักวิจัยไทยรู้จักการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เห็นความสำคัญและกระตุ้นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเพื่อสุขภาพจากไทยสู่ตลาดโลกเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร

การสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางการพัฒนายาสมุนไพรในประเทศเพื่อมุ่งหวังการลดสัดส่วนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการของเราซึ่งประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, ผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์และผู้ประสานงานโครงการมีความเต็มใจและตั้งใจให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมือนเป็น “Partner” กัน ดั้งนั้นเราจึงเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำทั่วประเทศหรืออาจกล่าวได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งในการสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศด้านตลาดสุขภาพมากกว่า 1,000 ล้านบาท

GRACE WATER MED COMPANY LIMITED.

ประกอบธุรกิจ ผลิต ซื้อ-ขายนำเข้า-ส่งออก สินค้าวัสดุทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์

CARESUTIC CO.,LTD

บริษัทแคร์ซูติก จำกัด ภายใต้เครือ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจ ศูนย์ Innovation Center ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง พร้อมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง