รับจ้างผลิตคืออะไร ?

OEM คือการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายใต้ความต้องการ
ที่เป็นแบรนด์ของลูกค้าโดยทางบริษัทของเรารับจ้างผลิต
ครอบคลุมทุกประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง

Research & Development

ทางบริษัทมีทีมขายและทีมพัฒนาสูตรที่สามารถสร้างสูตรการผลิตได้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้า

FDA Registration Submission

หลังจากที่ลูกค้าพึงพอใจต่อสูตรแล้วทางบริษัทจะดำเนินการจดแจ้งสูตรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Production

เมื่อการจดแจ้งเรียบร้อยจะเข้าสู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

Quality Control

หลังจากการผลิตทีมตรวจวิเคราะห์คุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็นการตรวจเชิงกายภาพ เช่นการละลาย การตรวจเชิงเคมี และการตรวจเชื้อ เป็นต้นหากลูกค้าต้องการตรวจวิเคราะห์ที่ละเอียดมากกว่านี้ทางบริษัทจะส่งตรวจโดยแลปภายนอก

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พัฒนาสูตรโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ GMP, ISO9001:2015, HACCP, HALAL และ PIC/S